تور لحظه آخری
مطالب
معرفی مهندسی نما

مهندسی نما چیست؟ نماهای ساختمانی یکی از بزرگترین و اصلی ترین عناصر یک ساختمان به لحاظ زیبایی و عملکرد فنی می باشند. به لحاظ کارکردی، […]

خدمات دپارتمان تخصصی مهندسی نما

خدمات واحد های مشاوره، مهندسی و اجرای نمای دپارتمان تخصصی مهندسی نمای گروه صنعتی آبسکون حوزه های زیر را شامل می گردد: – انتخاب مصالح […]

Abescon Industries Co .