تور لحظه آخری خیام گشت آذین گشت سفرهای رنگارنگ استار رزرو عتیق گشت تور تبریز از اصفهان تور مشهد با قطار فدک تور ازمیر از تبریز
ارتقاء گرید نمایشگاه بین المللی در وپنجره و صنایع وابسته

با اضافه شدن ۷۴۰۰ متر مربع فضای سرپوشیده دیگر به فضای تحت پوشش نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته به حدود ۴۷۰۰۰ متر مربع رسید که نسبت به دوره قبل حدود ۱۹% رشد را نشان می دهد. بدین ترتیب با این میزان فضای تحت پوشش، نمایشگاه در و پنجره در گریدبندی نمایشگاه ها در رتبه A قرار گرفته است.

Abescon Industries Co .