تور لحظه آخری
استخدام و همکاری

صنایع آلومینیوم آبسکون به جهت تکمیل و ارتقاء تیم فنی و اداری خود ، نیرو جذب میکند .
افراد آشنا به حوزه کاری و مرتبط به صنایع آلومینیوم کشور میتوانند از طریق فرم زیر اعلام آمادگی نمایند .

انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
لطفا صبر کنید
Abescon Industries Co .