بیمه البرز
تصاویر پروژه :
مدارک فنی :
کارفرما   :           بیمه البرز
کاربری   :           اداری
موقعیت   :           تهران / ایران
وضعیت   :           انجام شده

بيمه البرز در بين تمام شركت‌هاي بيمه موفق به كسب رتبه اول مشتري مداري شد. ۱۳۹۳/۱۲/۱۲٫ بيمه البرز براي سومين بار گواهي نامه رعايت حقوق مشتري را كسب كرد.

Abescon Industries Co .