تور زیارتی سوریه تور ارزان بلغارستان تور ارزان قشم تور کربلا از مشهد تور لحظه آخری خیام گشت تور لحظه آخری کربلا تور لحظه آخری عتبات عتیق گشت تور تبریز از اصفهان تور مشهد با قطار فدک تور ازمیر از تبریز
مهندسی نما

یک پوسته با طراحی متفکرانه می تواند عملکرد یک ساختمان جدید را به طور مؤثری برای مالکان، کاربران و محیط اطراف بهبود بخشد. این مسأله همچنین قادر به ارتقا کارکرد یک ساختمان از پیش ساخته شده می باشد. وظایف واحد مهندسی نما در سه حوزه کلی زیر تعریف می گردد:
– مشاوره تخصصی نما                 – خدمات مهندسی و فنی                      – اجرای نما

معرفی

پروژه ها

خدمات

Abescon Industries Co .