تور لحظه آخری
خدمات دپارتمان تخصصی مهندسی نما

خدمات واحد های مشاوره، مهندسی و اجرای نمای دپارتمان تخصصی مهندسی نمای گروه صنعتی آبسکون حوزه های زیر را شامل می گردد:
– انتخاب مصالح و اجزاء نما
– بررسی کالبد ساختمان
– تحلیل و طراحی سازه نما
– تحلیل عملکرد حرارتی نما
– نورپردازی و منظر شبانه نما
– توسعه سیستم های نوین
– آزمایش و شبیه سازی های حرارتی، باد، زلزله، ضربه، آکوستیک، حریق و تهویه
– اجرا و تعمیر و نگهداری
– ارائه مدارک توصیفی و فنی
– ساخت نما
– نصب و اجرای نما
– پیگیری و نظارت
این موارد می توانند به صورت خاص به عنوان خدمات جداگانه و یا به عنوان بخشی از یک پروژه در زمینه های سازه، نصب و راه اندازی، حریق و یا آکوستیک ارائه گردد.

Abescon Industries Co .